THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH
1 NGUYEN XUAN BA 19/08/1993 Nam
2 NGUYEN THE TINH 15/01/2000 Nam
3 LE THAI HOANG 02/11/2005 Nam
4 NGUYEN VAN THANH 26/01/1994 Nam
6 LE VIET HOANG LONG 01/01/2001 Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *