THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HĐCƯLĐ- ĐỐI TÁC KANSAI-28/10/2022

Mã hồ sơ: 601511

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC ĐÔNG DU C&C

MANPOWER DONG DU C&C

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

                 Số:03/2022

Hà Nội, ngày  28  tháng 10 năm 2022

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC ĐÔNG DU C&C

– Tên giao dịch: MANPOWER DONG DU C&C

– Trụ sở chính: Số 12 ngõ 144 Đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

– Điện thoại: 02432222024 Fax:

– Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số: ’13    ngày 16/06/2022

Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ngô Quang Kiên

  1. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại Nhật Bản đã kí ngày 20/09/2022 với đối tác: Kyodo Kumiai Kansai Keiei Kaihatsu Center (Kansai Management Development Center Cooperation)

2.1. Đối tác: Kyodo Kumiai Kansai Keiei Kaihatsu Center (Kansai Management Development Center Cooperation)

– Địa chỉ trụ sở chính: Ueroku-bldg; 802;2-5-7 Tohei, Chuo-ku, Osaka 542-0063 Japan

– Điện thoại: 81-6-6374-0566 Fax:

– Người đại diện: Ông (bà) Matsuno Hiromi

– Chức vụ: Chủ tịch

2.2. Chủ sử dụng lao động: Công ty tiếp nhận thuộc nghiệp đoàn

 3.Nội dung:

– Người sử dụng lao động: Tokai Seiko Kabushikigaisha

– Địa chỉ:  Mie ken, Mie gun, Komono cho, Ooaza Tabika 3251

– Điện thoại: +81-59-396-0654

– Người đại diện: Komori Motohiro

–  Thời hạn hợp đồng: 2 năm

– Số lượng lao động: 01 ( 0 nữ)

– Ngành nghề: Gia công kim loại

– Địa điểm làm việc: Mie ken, Mie gun, Komono cho, Ooaza Tabika 3251

– Thời giờ làm việc: 7 giờ 45 phút /ngày

– An toàn, vệ sinh lao động: Chủ sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cung cấp miễn phí, đầy đủ trang thiết bị làm việc, dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp với ngành, nghề, công việc của TTS; đảm bảo nơi làm việc an toàn và vệ sinh lao động.

– Tiền lương: 166,573 yên/tháng

– Các phụ cấp khác, tiền thưởng: Phụ cấp đi lại 1,000 yên/tháng.

– Tiền làm thêm giờ: Theo quy định của Nhật Bản.

– Các khoản khấu trừ từ lương theo quy định của nước tiếp nhận lao động: Thuế: 2,800 yên/tháng; Các loại phí bảo hiểm như phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm lao động: 23,978 yên/tháng;  Bảo hiểm thất nghiệp: 503 yên/tháng; Tiền nhà: 20,000 yên/tháng

– Điều kiện ăn ở, sinh hoạt:

+ Người lao động tự chi trả chi phí thuê nhà là 20,000 yên/tháng.

+ Người lao động tự chi trả tiền điện, nước, ga là 2,000 yên/tháng.

+ Người lao động tự chi trả phí nhận thông tin liên lạc là 500 yên/tháng.

+ Người lao động tự chi trả tiền ăn.

– Các chế độ bảo hiểm: Theo quy định của pháp luật Nhật bản.

– Phí quản lý được bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả: 5,000 yên/tháng/lao động.

– Các chi phí do bên nước ngoài tiếp nhận lao động chi trả:

+ Chi phí vé máy bay hai chiều cho người lao động: Xí nghiệp tiếp nhận Nhật Bản đảm nhận chi trả hai chiều

– Hỗ trợ khác: Không

  1. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi:

– Tiền dịch vụ: 6,750,000  VNĐ

– Chi phí đi lại từ Việt nam đến nơi làm việc và ngược lại: Chủ sử dụng chi trả.

– Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước: 100.000 VNĐ

– Chi phí khác:

+ Bồi dưỡng kỹ năng nghề: 0  VNĐ

+ Khám sức khỏe: người lao động nộp trực tiếp theo hóa đơn của Bệnh viện.

+ Bảo hiểm xã hội VN: người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

+ Hộ chiếu: người lao động nộp trực tiếp theo hóa đơn của Cục xuất nhập cảnh.

+ Visa: 650,000 VNĐ (người lao động nộp trực tiếp theo hóa đơn của Đại sứ quán Nhật bản tại Hà Nội).

Tổng cộng: 7,500,000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

  1. Các thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp và người lao động:

– Ký quỹ: Không.

– Bảo lãnh: Không.

  1. Thời gian tuyển chọn: 03 tháng.
  2. Thời gian dự kiến xuất cảnh: tháng 2/2023
  3. Hồ sơ gửi kèm theo:

– Hợp đồng cung ứng lao động ký giữa Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Đông Du C&C và nghiệp đoàn Kyodo Kumiai Kansai Keiei Kaihatsu Center (Kansai Management Development Center Cooperation)

– Bản sao Giấy phép của Nghiệp đoàn (kèm theo bản dịch).

– Bản sao Giấy chứng nhận của Chủ sử dụng lao động (kèm theo bản dịch).

– Thư yêu cầu tuyển dụng của Chủ sử dụng lao động gửi Nghiệp đoàn (kèm theo bản dịch)

– Thư yêu cầu tuyển dụng của Nghiệp đoàn gửi Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Đông Du C&C (kèm theo bản dịch).

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VP công ty

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *