DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH NGÀNH XÂY DỰNG

No 名前              (Name) 生年月日   
(Date of birth)
性別       (Gender) 旅券番号        (Passpost  No) 職業             (Occupation) 出国予定日 (Estimated departure date)
1 NGUYEN VAN HUNG 1993年11月15日

(Male)

C3665616 建設業・建築

(Construction Industry ・Architecture)

2023年10月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *