DANH SÁCH ỨNG VIÊN TTSKN3 – ĐƠN SƠN

No. 名前
Họ và tên
生年月日
Ngày sinh
性別

Giới tính

職業

Ngành nghề

出国予定日

Dự kiến xuất cảnh

 

1

 PHAN VAN HIEU 1999年05月09日

09/05/1999

Nam

塗装
Sơn
2023年12月

Tháng 12 năm 2023

2 NGUYEN THANH LUAN 1993年09月19日

19/09/1993

Nam

塗装
Sơn
2023年12月

Tháng 12 năm 2023

3 BUI VAN LICH 1998年01月17日

17/01/1998

Nam

塗装
Sơn
2023年12月

Tháng 12 năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *