DANH SÁCH ỨNG VIÊN KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH XÂY DỰNG (GIÀN GIÁO)

No 名前              (Name) 生年月日      (Date of birth) 性別       (Gender) 旅券番号        (Passpost  No) 職業             (Occupation) 出国予定日 (Estimated departure date)
1 NGUYEN VAN QUYEN 1980年11月18日

(Male)

C5995539 建設

(Construction Industry)

2023年4月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *