DANH SÁCH ỨNG VIÊN KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN HÀNG CÁCH NHIỆT

No 名前              (Name) 生年月日      (Date of birth) 性別       (Gender) 旅券番号        (Passpost  No) 職業             (Occupation) 出国予定日 (Estimated departure date)
1 PHAM VIET HOANG 1997年08月18日

(Male)

C2915585 熱絶縁施工

(Heat insulation)

2023年11月
2 NGUYEN THI THU HANG 1998年11月20日

(Female)

C2922631 熱絶縁施工

(Heat insulation)

2023年11月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *