DANH SÁCH ỨNG VIÊN KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG

No 名前              (Name) 生年月日      (Date of birth) 性別       (Gender) 旅券番号        (Passpost  No) 職業             (Occupation) 出国予定日 (Estimated departure date)
1 HOANG VAN DINH 1993年11月15日

(Male)

C1925041 建設業・建築

(Construction Industry ・Architecture)

2023年5月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *