DANH SÁCH ỨNG VIÊN KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CHẾ TẠO

No 名前              (Name) 生年月日      (Date of birth) 性別       (Gender) 旅券番号        (Passpost  No) 職業             (Occupation) 出国予定日 (Estimated departure date)
1 NGO VAN THE 1995年12月17日

(Male)

C1645714 鉄工

(Iron work)

2023年9月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *