DANH SÁCH ỨNG VIÊN KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH ĐƠN CÁCH NHIỆT

No 名前              (Name) 生年月日      (Date of birth) 性別       (Gender) 旅券番号        (Passpost  No) 職業             (Occupation) 出国予定日 (Estimated departure date)
1 TRAN DUC THIEN 1997年02月02日

(Male)

C2916602 熱絶縁施工

(Heat insulation)

2023年5月

2 NGUYEN VAN NAM 1995年06月19日

(Male)

C0848048 熱絶縁施工

(Heat insulation)

2023年5月
3 NGUYEN VAN HUNG 1998年08月20日

(Male)

C2922846 熱絶縁施工

 (Heat insulation)

2023年5月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *