DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY

No. 名前
Họ và tên
生年月日
Ngày sinh
性別

Giới tính

職業

Ngành nghề

出国予定日

Dự kiến xuất cảnh

 

1

 NGUYEN HONG PHONG 2004年10月08日

08/10/2004

Nam

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

2

 NGUYEN HONG QUAN 2003年08月12日

12/08/2003

Nam

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

3

NGUYEN VAN HOI 1998年05月19日

19/05/1998

Nam

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

4

LE VAN LANH 2003年08月17日

17/08/2003

Nam

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

5

TRAN THI PHUONG 1999年12月29日

29/12/1999

Nữ

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

6

VO THI SAM 2003年09月12日

12/09/2003

Nữ

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

7

LE THI TY 2004年01月01日

01/01/2004

Nữ

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

8

LO THI QUYNH TRANG 2004年05月04日

04/05/2004

Nữ

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

9

HO THI CHAU ANH 2003年12月04日

04/12/2003

Nữ

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

 

10

NGUYEN DIEU THUY 2000年11月15日

15/11/2000

Nữ

機械検査
Kiểm tra máy
2023年4月

Tháng 4 năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *