DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI

No. 名前
Họ và tên
生年月日
Ngày sinh
性別

Giới tính

職業

Ngành nghề

出国予定日

Dự kiến xuất cảnh

 

1

HOANG VU TRUONG 2002年10月26日

26/10/2002

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

2

LANG VAN CONG 2004年04月12日

12/04/2004

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

3

PHAM VAN LUONG 2004年10月10日

10/10/2004

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

4

NGUYEN HOANG THUONG 2003年08月19日

19/08/2003

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

5

HUYNH CONG VU 1998年11月07日

07/11/1998

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

6

TRAN BA HUNG 2004年01月10日

10/01/2004

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

7

NGUYEN XUAN HAU 2002年06月23日

23/06/2002

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

 

8

TRAN NGOC QUANG DUONG 2004年01月06日

06/01/2004

Nam

鉄工
Gia công kim loại
2023年6月

Tháng 6 năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *