DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CÁCH NHIỆT

No. 名前
Họ và tên
生年月日
Ngày sinh
性別

Giới tính

職業

Ngành nghề

出国予定日

Dự kiến xuất cảnh

1 NGUYEN QUANG LINH 2005年02月03日

03/02/2005

Nam

熱絶縁施工

Cách nhiệt

2023年4月
2 NGUYEN MANH HUNG 1991年11月29日

29/11/1991

Nam

熱絶縁施工

Cách nhiệt

2023年4月
3 NGUYEN THI HOA 2001年08月20日

20/08/2001


Nữ
熱絶縁施工

Cách nhiệt

2023年4月

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *